Κίνα Στερεά περιεχομένου 98% μελαμινών μεθυλική Etherized αμινο ρητίνη Crosslinker ιδιαίτερα

Στερεά περιεχομένου 98% μελαμινών μεθυλική Etherized αμινο ρητίνη Crosslinker ιδιαίτερα

Εμφάνιση: Σαφές, ιξώδες υγρό
Σφιχτότητα: 2000-5000
Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία: >98%
Κίνα Συνδέοντας λαστιχένια σκελετών ρητίνης ρητίνη μελαμινών Melamin Crosslinker υγρή

Συνδέοντας λαστιχένια σκελετών ρητίνης ρητίνη μελαμινών Melamin Crosslinker υγρή

Εμφάνιση: Σαφές, ιξώδες υγρό
Ιξώδες: 2000-5000
Στερεό περιεχόμενο: >98%
1