Κίνα Ν-Butylated μελαμινών φορμαλδεΰδης αμινο ρητίνη επιστρώματος ρητίνης αυτοκίνητη

Ν-Butylated μελαμινών φορμαλδεΰδης αμινο ρητίνη επιστρώματος ρητίνης αυτοκίνητη

Εμφάνιση: Διαυγές υγρό
Μη πτητικά: 78-82%
Σφιχτότητα: 4000 – 7000
1